Abeceda odtieňov I.

Abeceda odtieňov I.

Abeceda odtieňov I.

Odtiene v priestore môžu byť pasívne, aktívne aj neutrálne. Silné odtiene - najmä červená, oranžová a žltá sú aktívne a poskytujú ľuďom dodatočnú energiu. Odtiene pripomínajúce nebo a vodu - modrá, zelená a svetlohnedá sú pasívne odtiene a utišujú.

Odtieň je zmyslový vnem, ktorý nastane, keď svetlo určitého spektra aktivuje receptory na sietnici oka. Odtieň tiež pripisujeme povrchom predmetov, materiálom, zdrojom svetla atď. v závislosti od ich vlastností absorpcie, odrazu alebo emisie svetelného spektra.

Odtiene bežne rozdeľujeme na primárne a sekundárne. Tri primárne odtiene sú: červený, žltý a modrý. Primárne sú preto, lebo ich nie je možné získať zmiešaním iných farieb. Tri sekundárne odtiene získame zmiešaním základných farieb: červený + žltý = oranžový, modrý + žltý = zelený a modrý + červený = fialový. Existujú aj terciárne odtiene, ktoré získame zmiešaním primárnych a sekundárnych (napr. modrozelený, žltozelený atď.).

Druhé rozdelenie odtieňov je na teplé (červený, žltý, oranžový) a studené (modrý, fialový, zelený). Takéto delenie pochádza z toho, že v prírode ich môžeme pozorovať pri niektorých tepelných stavoch (červený - oheň, modrý - more). Neutrálne odtiene sú hnedý, farba kávy atď.

Komplementárne odtiene sú také dve odtiene, kde v jednom nie je ani trochu z toho druhého. Komplementárne odtiene sa nachádzajú na opačných stranách Ostwaldového farebného kruhu. Sú to: oranžový a modrý (pretože oranžový vzniká zmiešaním červeného a žltého, teda v sebe nemá vôbec žiaden modrý), fialový a žltý, červený a zelený.

Odtiene dúhy obsahujú spektrum šiestich odtieňov (primárnych a sekundárnych), ktoré možno vidieť pri prechode svetelného lúča cez optický trojboký hranol.

Odtiene majú oddávna veľkú symbolickú hodnotu. Napr. zlatý (najmä v kresťanskom maliarstve) predstavuje vyžarovanie ducha a svätosť, zatiaľ čo fialový (purpurový alebo porfýrový) je kráľovský odtieň, pretože rímski cisári, ktorí zdedili titul, dostávali prídavné meno „Porphyrogenitus“ (narodený v purpurovej) pre vzácny fialový kameň - porfýr, ktorý cisári dovážali z ďalekého Egypta.

Symbolická hodnota odtieňa sa mení v závislosti od prostredia, v ktorom sa používa. Napríklad červený je farbou lásky, ale v politickom živote znamená komunizmus. Zelený je farbou nádeje, ale zároveň aj islamu a hnutia za ochranu prírody - zeleného hnutia. V európskej kultúrnej oblasti je čierny odtieňom smútku a pokánia, ale na Ďalekom východe, napríklad v Indii, to isté predstavuje biely odtieň. Ostatné odtiene sú tiež symbolické: žltý je odtieňom judaizmu, ale aj Vatikánu; čierny je farbou fašizmu a teroru vôbec; ružový vyjadruje optimizmus, fialový závisť atď.

Odtiene majú svoj psychologický účinok, čo si povieme v ďalšom článku.

Váš tím Painthouse