Vysokoteplotné farby

TERMOSTAL 400

TERMOSTAL 400

Vysokoteplotná farba do 400°C
TERMOSTAL 600

TERMOSTAL 600

Žiaruvzdorná farba do 600°C