TOP MAT

Bezfarebný umývateľný náter na vnútorné steny

Opis výrobku

TOP MAT disperzný bezfarebný matný náter na vnútorné steny. Je paropriepustný a vodoodpudivý.

Detailný popis nájdete nižšie spolu s technickým listom


Použitie:

TOP MAT sa používa na ochranu a dekoráciu vnútorných stien. Je určený na ochranu veľmi zaťažovaných povrchov nachádzajúcich sa v školách, škôlkach, nemocniciach a ďalších verejných miestach. Bezfarebným náterom TOP MAT sa najčastejšie natierajú povrchy do výšky 1,5 m na schodiskách verejných budov, pretože výrobok uľahčuje udržiavanie čistoty. Podklad, na ktorý sa výrobok aplikuje, musí byť pevný, suchý, čistý a podľa potreby natretý vhodným náterom na vnútorné steny (KEMOPOL PLUS, KEMOPOL PREMIUM). TOP MAT sa aplikuje štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách nariedený vodou do 5%. Možno ho aplikovať pri teplote +5 ° C až +30 ° C. Pri vysokej vlhkosti vzduchu možno očakávať dlhšiu dobu zasychania. Po ukončení práce je obal nutné dobre uzavrieť a náradie umyť vodou. Skladovať v suchých a dobre vetraných miestnostiach mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a pri teplote medzi +5 ° C a +25 ° C.


Interval medzi nátermi:

4-6 hod. (T = +20 °C, rel. vl. = 65%)


Výdatnosť:

V dvoch vrstvách 5 - 5,5 m2 /1 liter podľa nasiakavosti povrchu.


Riedidlo:

Čistá voda do 5%. Nesmie zmrznúť!


Balenie:

0,85L / 2L / 5L