SKETCH PAINT

Dvojzložková popisovateľná farba pre whiteboard

SketchPaint je 2-komponentná vodouriediteľná vrchná farba na báze polyuretánovo-akrylovej disperzie. SketchPaint pretvára akýkoľvek hladký povrch na popisovateľný pomocou popisovačov pre biele tabule.

Ak je požadované, aby bol povrch aj magnetický, je možné pred nanesením SketchPaint použiť magnetickú farbu alebo stierku od MagPaint. SketchPaint je dodávaný ako biely a transparentný, matný alebo lesklý. Mimoriadne vhodné pre stenové povrchy.

Miesta použitia

Použiteľná v školských triedach, kanceláriách, zdravotníckych zariadeniach, konferenčných sálach a všade tam, kde je požadovaný popisovateľný povrch. Napísaný text je možné jednoducho očistiť mäkkou tkaninou. Dočasný popisovač je možné odstrániť čističom pre biele tabule.

Návod na použitie

Zmiešajte obe zložky v zmysle návodu na použitie. Pridajte všetko tužidlo v malom obale do veľkej nádoby. Miešajte dokonale počas 3 minút. Počkajte 5 minút, kým vzniknuté bublinky vyplávajú von. Ak je potrebné, pridajte do 10% čistej vody. Doba spracovania: 1-2 hod. v závislosti od teploty prostredia. Aby ste sa vyhli vzniku viditeľných spojov, nanášajte len pásy o šírke 25-40cm smerom od hora dole. Pre dobrú funkčnosť postačuje jedna vrstva. Ak by ste predsa nanášali dve vrstvy, je potrebné prvú vrstvu jemne prebrúsiť vodeodolným brúsnym papierom. Medzi vrstvami je potrebný interval 12 hod. Maskovacie pásky odstráňte najneskôr po hodine od aplikácie. Po tejto dobe prerežte spoje medzi páskou a farbou odlamovacím nožom. SketchPaint nesmie byť aplikovaná pri teplote pod +10°C a/alebo relatívnej vlhkosti vyššej ako 80%. Po 7 dňoch je povrch vytvrdnutý a pripravený na používanie. Transparentný variant ( lesklý alebo matný ) je možné aplikovať na steny upravené kvalitnou akrylátovou farbou vo zvolenom odtieni, takže dizajn priestoru ostane nezmenený.

Podklad

Upravovaný povrch musí byť hladký, čistý, bez prachu, suchý a bez mastnoty. Voľné a slabo držiace častice musia byť odstránené. Prebrúste povrch brúsnou mriežkou 220 alebo ekvivalentným brúsnym papierom. Vyhnite sa nepravidelným alebo vysoko nasiakavým povrchom. Aplikácia je možná na stenové povrchy, kameň, drevo, tvrdé plasty a kov. Nové povrchy stien musia byť impregnované príslušnou impregnáciou. Aplikácia nie je možná na vápenné a hlinkové nátery. Biela verzia musí byť nanášaná na rovnomerný biely podklad, čo zabezpečuje použitie iba jednej vrstvy SketchPaint.

Spotreba

Teoretická výdatnosť: max. 6 m²/liter pri bielej a max. 8 m²/liter pri transparentnej verzií.

Náradie

Jemný mohérový valček s krátkym vlasom (parketársky) / penový valček (veľmi jemný). ( tip: z nového valčeka odstráňte chĺpky pomocou lepiacej pásky).

Čistenie

Náradie očistite ihneď po použití pomocou vody a saponátu.

Skladovanie

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Neuzatvárajte obal s namiešaným produktom.

Špecifikácia

Lesk: vysoký lesk alebo mat

Farba: biela alebo transparentná.

Hustota: 1.23 g/cm3 - biely / 1.05 g/cm3 - transparent.

Hrúbka filmu: 50 µm / suchý film.

Teoretická výdatnosť: ± 6 m²/l pri jednej vrstve pri bielej, ± 8m²/l pri jednej vrstve pri transparentnej. Mimoriadne závislé od podkladu a spôsobu aplikácie.

Zmiešavací pomer: 3:1 (3 diely živica : 1 diel tužidlo)

Viskozita: pripravené na aplikáciu, v prípade potreby riedenie do 10% čistou vodou.

VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. jWB, 2010): 140 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.

Aplikácia: Teplota materiálu a okolia musí byť medzi 16-26°C / 60-80°F.

Doba spracovania: 4 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

Medzináterový interval: 12 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

Pripravené na použitie: Po 3 dňoch pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

Balenie: 500, 1000 ml

Životnosť: Min 18 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-35°C /40-75°F.