SIMPRA HAFTGRUND

Základný náter pre silikátové vnútorné farby

Opis výrobku

SIMPRA HAFTGRUND je pigmentovaný základný náter s mimoriadnou schopnosťou náteru pre interiéry, na ktorý sa nanášajú vrchné disperzné alebo disperzno-silikátové farby.

Detailný popis nájdete nižšie spolu s technickým listom


Popis:

Pomocou tónovacieho systému Top Mix od Chromos-Svjetlost d.o.o. je možné získať obmedzený počet odtieňov.
Riedenie: Neriedi sa, prípadné riedenie vodou je možné do 5%
Vzhľad: mat
Spotreba: 0,2 l / m2 na hladkých povrchoch. Pri drsných povrchoch sa spotreba zvyšuje. Presnú spotrebu zistíte skúšobným náterom na budove
Hustota:
1,60 – 1,65 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
Obsah VOC: VOC kategória a limitné hodnoty: A (h), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 1 g / L
Viskozita: 8500-15000 mPa.s (HRN EN ISO 2555:2008)
Obsah pevných látok: 65 ±2%


Použitie:

SIMPRA HAFTGRUND sa pevne viaže s podkladom a zlepšuje priľnavosť vrchného náteru napríklad na sadrokartónové dosky, betón, ako aj slabo nasiakavé minerálne omietky a stavebné sadrokartónové dosky, s maximálnymobsahom 4 hm. % vlhkosti v podklade (stanoví sa skúškou vlhkomerom metódou CM na samotnej budove). Nové omietky odporúčame sušiť minimálne 30 dní, prípadne až 60 dní pred nanesením silikátovej farby (podľa poveternostných podmienok).


Aplikácia:

Podklady musia byť zbavené nečistôt, voľných častíc a suché. SIMPRA HAFTGRUND sa nanáša neriedený alebo zriedený maximálne 5% vodou z vodovodu. Môže sa nanášať pomocou valčeka (dĺžka vlasu 14-16 mm), štetca alebo striekaním. Pracovné doplnky po použití umyte vodou.


Údaje pre Airless striekanie:

Pravidelne kontrolujte čistotu filtra! Pištoľ vybavte hrubozrnným filtrom (zelený). Pri nanášaní striekaním farbu dobre premiešajte a preceďte.

Výstupný tlak: 150-180 bar
Priemer trysky: 0,021 – 0,025 ´´
Uhol trysky: 50o
Hraničné atmosférické podmienky pri použití a schnutí
Teplota okolia min. 5oC
Relatívna vlhkosť max. 85%
Schnutie: pri 20oC a 65% vlhkosti cca.12 hodín od aplikácie


Odporúčaný náterový systém:

SIMPRA HAFTGRUND sa môže využívať ako základný náter v systéme so všetkými disperznými farbami od Chromos-Svjetlost d.o.o.


Skladovanie:

Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25oC


Doba použitia:

Min. 1 rok od dátumu výroby


Poznámka:

Nesmie zamrznúť!