QUARTZ PRIMER

Základný náter s kremičitým pieskom

Quartz Primer je biely kremičitý základ, na báze akrylovej živice, pripravený na použitie. Je ideálny pre spevnenie podkladu a zlepšenie priľnavosti magnetickej stierky Magnet Plaster.

Vďaka drsnej štruktúre je možné stierku nanášať jednoducho a rýchlo.

Miesta použitia

Quartz Primer môže byť použitý vo vnútri aj vonku na horšie nasiakavé a hladké povrchy. Je použiteľný na mnoho typov povrchov ako sádrové stierky, sádrokartón, tehlu, betón, drevo a drevené materiály. Može byť nanášaný na staré nátery a plasty (treba odskúšať) a farebné kovy.

Pokyny pre aplikáciu

Nepoužívať pri teplotách pod +5 oC a/alebo relatívnej vlhkosti vyššej ako 80%. Pred použitím dobre premiešajte. Výrobok je pripravený na použitie. Aplikácia je možná štetcom, valčekom alebo striekaním. Pre hladké povrchy je ideálny valček s krátkym vlasom. Povrch je suchý na dotyk po 1 hod., pod 12 hod. je možné aplikovať ďalšiu vrstvu.

Povrch

Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnoty a hladký. Musia sa odstrániť poškodené, zle priľnavé a odlupujúce sa vrstvy. Nové omietky a stierky je potrebné najskôr ošetriť vhodným základným náterom.

Spotreba

Teoretická výdatnosť: 8-10 m2 / L v závislosti od podkladu

Náradie

Mohérový valček s krátkym vlasom (parketový), (tip: odstráňte voľné vlasy pomocou maskovacej pásky)

Čistenie

Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom.

Skladovanie

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

VOC

hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. jWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 1 g/l.

Špecifikácia

Lesk: mat

Farba: biela

Hustota: 1,36 g/ml

Teoretická výdatnosť: ± 6 m² / l (jeden náter), ± 2 m² / l (tri nátery)

Viskozita: pripravená na aplikáciu

VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. jWB, 2010): 30g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 1 g/l.

Aplikácia: teplota materiálu a okolia musí byť vyššia ako +5oC

Suchý na dotyk: 1 hod.

Medzináterový interval: 12 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

Balenie: 1L

Životnosť: Min 24 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-35°C /40-75°F.