PEARL STUCCO MATT

Perleťový štuk matný

PEARL STUCCO je dekoračná vrstva, ktorá napodobňuje efekt lešteného mramoru. Vytvára hladký, príjemný na dotyk povrchu.

FARBA

Biela báza s možnosťou farbiacich pigmentov Cameleo.

SPÔSOB FARBENIA

Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pred začatím nanášania štruktúrnej farby PEARL STUCCO je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemaľované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zladiť, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Maľované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zostatkov lepidlá. Celý povrch zdrsniť brúsnym papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko potiahnite raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRÍPRAVA FARBY

Výrobok mechanicky premiešatje miešadlom na farby,potom pridajte pigment Cameleo a opäť premiešajte s cieľom zjednotiť farbu. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového blaenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.

APLIKÁCIA

Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SPRÁVNA TAŽKOSŤ: 1.18 ± 5% g/cm3

VÝDATNOSŤ K: 200 ml/m2

VOC: v súlade s normou

Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.

PH: 6.6 ± 5%

ČAS VYSÚŠANIA PRODUKTU:

Za teploty 20 oC pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 12 hodinách od nanesaní.

Vytvrdenie: po 21 dňoch po nanesení.

ČISTENIE NÁSTROJOV: teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Vyčistite vodou s mydlom.

ODPORÚČANÉ ZÁKLADNÉ NÁTERY

CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P200

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10ºC až +30ºC

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5oC - +25oC. Produkt citlivý na mráz. Chráňte pred slnečným žiarením.

MINIMÁLNA TRVÁNLIVOSŤ: 18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)

BALENIE

2,4L; 10,4L

VÝDATNOSŤ Z BALENIA

2,4L: 12 m2

10,4L: 52 m2

ATESTY / NORMY

ZN-P-CM-010:2015