PATINA CLASSIC EFFEKT

Dekoratívny efekt napodobňujúci proces oxidácie povrchu medi

PATINA EFFECT je dekoračná vrstva napodobňujúca efekt patiny.

FARBA

Tmavo-ružová báza k efektu patiny.

SPÔSOB FARBENIA

Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pred začatím nanášania omietky PATINA EFFECT je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemaľované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zladiť, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Maľované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zostatkov lepidlá. Celý povrch zdrsniť brúsnym papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko potiahnite raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRÍPRAVA STIERKY

Obsah balenia vsypte do príslušného množstva vody. Pre balenie 2 kg: 0.6 - 0.7 l, 10 kg: 3.0 - 3.5 l, vody Všetko dôkladne premiešajte mechanicky. Potom pridajte malé množstvo aktivátora RUST & PATINA ACTIVATOR (cca. 5 ml/2kg čo sa rovná jednému úzaveru fľaše) a opätovne premiešajte. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového blaenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.

Výrobok je vhodný pre použitie po dobu 1 - 2 hodín po zmiešaní s vodou.

APLIKÁCIA

Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a Technickom liste Dekoratívneho efektu

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

SPRÁVNA TAŽKOSŤ: 1.81 – 1.84 g/cm3 (278 g/100 ml wody)

VÝNOSNOSŤ K: 0,4 kg/m2

VOC: v súlade s normou

Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.

PH: 5.7 – 5.9 g/cm3 (278 g/100 ml vody); priamo po premiešaní s voodu

ČAS VYSÚŠANIA PRODUKTU:

Za teploty 20 oC pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 12 hodinách od nanesaní.

Vytvrdenie: po 21 dňoch po nanesení.

ČISTENIE NÁSTROJOV: teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Vyčistite vodou s mydlom.

ODPORÚČANÉ ZÁKLADNÉ NÁTERY

CAMEPRIMER P100, CAMEPRIMER P300

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10ºC až +30ºC

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5oC - +25oC. Produkt citlivý na mráz. Produkt citlivý na vlhkosť. Chráňte pred slnečným žiarením.

MINIMÁLNA TRVÁNLIVOSŤ: 18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)

BALENIE

2kg, 10kg

VÝDATNOSŤ Z BALENIA

2 kg: 5 m2, 10 kg: 25 m2

ATESTY / NORMY

PN: PN-EN 998-1:2012 (CR)