MAGNET PLASTER

Magnetická stierka

Magnet Plaster je vysoko kvalitná interiérová dekoratívna stierka s magnetickými vlastnosťami, pre hladkú povrchovú úpravu stien. Jednovrstvová magnetická stierka omietka má väčšiu magnetickú silu než tri vrstvy magnetickej farby.

Skladá sa z disperzie syntetickej živi ce s jemnými plnivami a magnetickým práškom. Produkt neobsahuje zmäkčovadlá ani prchavé rozpúšťadlá. Stenu, ktorá je ošetrená magnetickou stierkou, môže byť namaľovaná akýmkoľvek bežným typom vnútornej farby v akomkoľvek odtieni farbe alebo môže byť upravená tapetou.

Miesta použitia:

Magnetická stierka sa môže používať v interiéri na akomkoľvek pevnom povrchu. Je vhodná pre použitie v učebniach, kanceláriách, konferenčných miestnostiach, zdravotníckych zariadeniach, takmer kdekoľvek, kde sa požaduje magnetický povrch. Pomocou magnetov (napr. neodýmových) je možné bez vŕtania a lepenia pripevniť dekorácie, prezentácie a poznámky.

Povrch:

Podklad musí byť stabilný, čistý, bez prachu, suchý a bez mastnoty. Voľné, slabo priľnavé a odlupujúce sa vrstvy, je potrebné ostrániť.

Príprava:

Vysoko nasiakavé, prašné a problematické povrchy je potrebné ošetriť základom s obsahom kremičitého piesku Quartz White Primer. Po aplikácií základu je potrebné nechať povrch 4 hodiny schnúť.

Pokyny pre aplikáciu:

Pred použitím dobre premiešajte. V prípade potreby zriediť maximálne do 3% čistou vodou. Nepoužívajte pri teplote okolia ani podkladu pod +5 ° C a / alebo a relatívnej vlhkosti, ktorá je vyššia ako 80%. Plochy, ktoré sa nebudú upravovať ochránime maskovacou páskou a krycím papierom. Stierku nanášame nerezovým hladidlom. Potom použite hubku alebo dokončovacie hladidlo pre finálne vyhladenie. Schnutie jednotlivých vrstiev môže kolísať v závislosti od teploty podkladu, prostredia a materiálu a v závislosti od rel.vlhkosti.

Spotreba:

Teoretická výdatnosť: ca. 2.5 kg/m2 ; ca 1 m2/liter

Čistenie:

Okamžite po použití očistiť mydlom a vodou.

Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný minimálne 18mesiacov od dátumu výroby.

VOC:

hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín ( 2004/42/EC, kat. jWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.

Špecifikácia:

Lesk: mat

Farba: tmavo sivá

Hustota: 2,47 g/ml

Hrúbka filmu: 1 mm mokrý; 500 µm suchý

Teoretická výdatnosť: ± 1 m²/l pri hrúbke filmu 1mm

Viskozita: pastovitá hmota, pripravená na aplikáciu, v prípade potreby riedenie do 3% čistou vodou.

VOC: 0 g/l.

Aplikácia: ˃ 10 °C

Doba spracovania: 4 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

Medzináterový interval: 12 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

Pripravené na použitie: po 24 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

Balenie: 2L, 5L a 10L hobok.

Životnosť: Min 18 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-35°C /40-75°F.