KEMEPOX WASH PRIMER- Epoxidový základný náter

Epoxidový základný náter

Opis výrobku

Dvojzložkový základný náter na báze kombinácie polyvinyl-butyralu, fenolového pojiva a kyseliny fosforečnej ako aktivátora.

Detailný popis nájdete nižšie spolu s technickým listomAplikácia:

Náter má výbornú priľnavosť k železným povrchom, ľahkým kovovým povrchom a pozinkovanému plechu. Povlak má dobré antikorózne vlastnosti.


Pomer miešania:

Objem - základ: kontakt = 3,5: 1, hmotnosť - základ: kontakt = 4: 1. Pred použitím premiešajte vo vhodnej nádobe (nie kovovej) aspoň 15 minút, doba spracovania zmesi 8 hodín (20 °C). Jednotlivé zložky sú samostatne nepoužiteľné.


Príprava povrchu:

Odmastenie a aktivácia povrchu mechanickým čistením (zdrsnením), pred nanesením náteru musí byť povrch suchý, čistý a zbavený prachu.


Spôsob aplikácie:

Pred použitím KEMEPOX WASH PRIMER dobre premiešajte! Na suchý, čistý a zaprášený povrch sa nanáša striekaním bez riedenia, na menšie plochy štetcom. Používajte aspoň do dátum vyznačený na obale, skladovať v suchých a dobre vetraných priestoroch mimo dosahu slnečného žiarenia pri teplote +5 až +25°C.


Balenie:

0,78L + 0,22L

14L + 4L