GLOW PAINT

Svietiaca farba

GlowPaint je špeciálna farba svietiaca v tme, na báze vody, pre vnútorné použitie. Je bez zápachu, radiácie a bez obsahu olova.

Môže byť aplikovaná na vybrané plochy alebo na celé objekty, ktoré následne absorbujú svetlo a v tme ho znova uvoľňujú. Napriek transparentnosti náteru je v tme viditeľná každá plocha natretá pomocou GlowPaint. Zvýšenie počtu vrstiev zvyšuje svietiaci efekt. Výrobok GlowPaint môže byť kombinovaný s transparentnou popisovateľnou farbou SketchPaint.

Náradie

GlowPaint môže byť aplikovaný valčekom pre vodouriediteľné farby alebo štetcom na malé

plochy. Náradie očistite vodou.

Podklad

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a bez mastnoty a prachu. Je potrebné odstrániť všetky voľné častice a zle držiace vrstvy farieb. Nerovnosti a trhliny vyplniť vhodným tmelom a povrch prebrúsiť. GlowPaint je možné aplikovať na drevo alebo kameň. Všetky ostatné povrchy je potrebné upraviť vhodným základným náterom.

Aplikácia

Farbu dobre premiešať. Aplikácia je možná pri teplote nad +5 o C a relatívnej vlhkosti pod 80%. S 1L je možné upraviť cca.30 m2 v jednej vrstve, v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu. 4 vrstvy náteru zabezpečia dostatočnú svietivosť. Medzi jednotlivými vrstvami je potrebné dodržať interval 1 hod. v závislosti od teploty a vlhkosti. Glowpaint je možné použiť na maľovanie cez šabl ónu alebo počtom vrstiev je možné vytvoriť tieňovanie.

Použitie

GlowPaint sa ´´nabíja´´ cca.40 sekúnd na priamom slnečnom svetle alebo 1-30 minút pri dennom, UV alebo umelom osvetlení. Svietenie môže trvať 25 hodín, pričom prvých 15minút je intenzívnejších.

Skladovanie

GlowPaint skladovať v originálnych obaloch v suchom, dobre vetranom priestore, ktorý nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, pri teplotách medzi 5 ° C a 35 ° C. Po použití riadne uzavrieť.

Certifikácia

Hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. aWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l. GlowPaint je vyrobený v súlade s normou EN 71-3 a ROHS. Neobsahuje zložky klasifikované ako karcinogénne, enviromentálne nebezpečné, toxické podľa noriem (EC) č.1272/2008. Neobsahuje formaldehyd, APEO, olovo alebo azbest

Parametre

Kód výrobku: 320910

Odtieň: transparentný, žltkastý

Vzhľad: mat

Hustota: 1,226 kg/L

Hrúbka vrstvy: cca. 40 µm

Teor. výdatnosť: 10 m2 / L podľa povrchu, pre 3 vrstvy

Viskozita: pripravené na aplikáciu

VOC: Hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. aWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.

Podmienky pri aplikácií Teplota: >5o C, Rel.vlhkosť <80%

Suchá na dotyk: 1 hod.

Pretierateľná: 1 hod.

Balenie: 0,25 a 0,5L

Skladovateľnosť 36 mesiacov v uzavretých obaloch v suchom, dobre vetranom priestore, ktorý nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, pri teplotách medzi 5 ° C a 35 ° C.