FINAL ANTIGRAFITI

Ochranný antigraffiti náter

Náter na báze prírodného vosku pre ochranu fasádnych povrchov pred znečistením spôsobeným farbami v spreji a pod.

Vzhľad

Transparentný, polomat

Riedenie

Neriedi sa

Spotreba

0,1 – 0,25 kg/m

Výdatnosť

5-10 m2, v závislosti od povrchu

Schnutie

2-3 hod. / kg, v zavislosti od povrchu a spôsobu aplikácie

Hustota

0,97 kg/L (HRN EN ISO 2811-1:2016)

Použitie

Všetky druhy pórovitých materiálov (betón, tehla, omietka, kameň)

Spôsob aplikácie

Valček, striekanie alebo štetec v jednej vrstve, v závislosti od podkladu, bez predchádzajúceho riedenia. Povrchy znečistené graffiti očistiť horúcou vodou za pomoci vysoko-tlakového zariadenia. Po odstránení graffiti povrch opäť ochrániť Final antigraffiti náterom. po použití umyť náradie vodou.

Obsah VOC

VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 140 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 10 g / l

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 oC.

Doba použitia

Min. 1 rok od dátumu výroby

Poznámka

Final antigraffiti náter nie je horľavý. NESMIE ZAMRZNÚŤ!