FINAL ANTIGRAFITI- Ochranný antigraffiti náter

Ochranný antigraffiti náter

Opis výrobku

Náter na báze prírodného vosku pre ochranu fasádnych povrchov pred znečistením spôsobeným farbami v spreji a pod.

Detailný popis nájdete nižšie spolu s technickým listom


Vzhľad:

Transparentný, polomatný


Riedenie:

Neriedi sa


Spotreba:

0,1 – 0,25 kg/m


Výdatnosť:

5-10 m2, v závislosti od povrchu


Schnutie:

2-3 hod. / kg, v závislosti od povrchu a spôsobu aplikácie


Hustota:

0,97 kg/L (HRN EN ISO 2811-1:2016)


Použitie:

Všetky druhy pórovitých materiálov (betón, tehla, omietka, kameň)


Spôsob aplikácie:

Valček, striekanie alebo štetec v jednej vrstve, v závislosti od podkladu, bez predchádzajúceho riedenia. Povrchy znečistené graffiti očistiť horúcou vodou za pomoci vysoko-tlakového zariadenia. Po odstránení graffiti povrch opäť ochrániť Final antigraffiti náterom. po použití umyť náradie vodou.


Obsah VOC:

VOC kategória a limitné hodnoty: A(i), 140 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 10 g / l


Skladovanie:

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25 oC.


Doba použitia:

Min. 1 rok od dátumu výroby


Poznámka:

Final antigraffiti náter nie je horľavý. NESMIE ZAMRZNÚŤ!