EKOSIGNOL

Farba na vodorovné dopravné značenie

Na vzduchu zasychajúci akrylový náter pre asfaltové a betónové povrchy

Vyznačuje sa rýchlym schnutím, vysokou elasticitou a krycou schopnosťou, dobrou priľnavosťou a odolnosťou voči opotrebeniu premávkou. EKOSIGNOL spĺňa prísne požiadavky na ochranu životného prostredia stanovené v "Predbežných technických požiadavkách pre dopravné značenie na cestách (Chorvátske cesty a IGH, Zg 1993), oddiel A.1.1. ("Podmienky kvality farieb"). Je tiež mimoriadne vhodný pre nátery betónových a asfaltových povrchov v garážach, skladoch alebo na vyznačenie čiar na ihriskách a cyklotrasách.

POUŽITIE

EKOSIGNOL sa používa na náter tenkovrstvej vodorovnej dopravnej signalizácie a označení. Podklad, na ktorý sa výrobok aplikuje musí byť čistý, bez prachu, zbytkov soli a oleja.

EKOSIGNOL sa nanáša vzduchovým striekaním, ručne alebo automatickými zariadeniami. Aplikáciu je možné prevádzať pri teplote vzduchu od +5oC do +30oC, relatívnej vlhkosti vzduchu do 85% a teplote podkladu od +5oC do +45oC Pri práci s farbou je potrebné použitie prostriedkov osobnej ochrany, okuliare, rukavice a ochranne masky. S farbou pracovať ako horľavinou.

Sklenené perly pre zvýšenie reflexivity sa nanášajú pneumatickým posypom do mokrej farby – do 5 sekúnd.

Spotreba: 300 g/m2

VÝDATNOSŤ

1,8-2 m²/l suchého filmu s hrúbkou 300 μm – horizontálna signalizácia, 4-5 m²/l podľa hrubosti podkladu na betónové povrchy, garáže, sklady.

BALENIE

0.75L / 5L / 10L / 18 l

RIEDIDLO

Ekosignol riedidlo.

ODTIENE

Biely, žltý, čierny a odtiene RAL