CAMEPRIMER P100

Základný náter

Opis výrobku

Základný náter používaný ako poklad pre dekoračné efekty Cameleo.

Detailný popis nájdete nižšie spolu s technickým listom

Farba:

Mliečno- biela


Príprava podkladu:

Pred začatím nanášania základného náteru P100 je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad. Nemaľované podklady čerstvý cement, vápenno-cementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite neodstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn .Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny vyrovnajte. Maľované podklady: Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastný škvŕn, zostatkov lepidla. Celý povrch zdrsniť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovné podlahy, trhliny vyrovnajte.


Príprava výrobku:

CAMEPRIMER P100 výrobok premiešajte ručne. Nerieďte. Pripravený na použitie


Aplikácia:

Podklad určený pre maľovanie základným náterom CAMEPRIMER P100 je treba maľovať jeden alebo dvakrát.


Čas vysúšania produktu:

Za teploty 20 stupňov pri vlhkosti vzduchu 50%. Suchý na dotyk: po 4 hodinách od nanášania.


Čistenie nástrojov:

Teplá voda s mydlom.


Čistenie a údržba povrchu:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. vodou s mydlom.


Podmienky nanášania:

Teplota nanášania +10ºC až +30ºC


Skladovanie a preprava:

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5+25oC. Produkt citlivý na mráz. Chráňte pred slnečným žiarením.


Minimálna trvanlivosť:

18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)


Balenie:

0,8l 2,4l


Súvisiace produkty: