CAMELAZUR L100

Vrchný lak pre dekoračné efekty Cameleo

Opis výrobku:

CAMELAZUR L100 je dekoračný lak na efekty Cameleo. Ideálny na povrchové farbenie a impregnáciu výrobkov.

Detailný popis nájdete nižšie spolu s technickým listom


Farba:

Bezfarebný


Spôsob tónovania:

Možnosť farbenia pigmentmi Cameleo a používania s vybranými dekoračnými prímesami. Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings


Príprava podkladu:

Príprava podkladu by mala byť v súlade s určitým dekoračným efektom. Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a technickom liste dekoratívneho efektu


Príprava výrobku:

Lak CAMELAZUR L100 premiešajte ručne alebo mechanicky miešadlom pre farby. Aby získať efekt zafarbenia laku, pridajte pigment Cameleo a opäť premiešajte s cieľom zjednotiť farbu. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výdatnosti jednotkového blaenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.


Aplikácia:

Lak CAMELAZUR L100 je treba naniesť na skôr pripravený povrch. Detaily sú k dispozícii na webových stránkach www.cameleo.pl a technickom liste Dekoratívneho efektu


Technické informácie:

Merná hmotnosť: 1,0 - 1,1 g/cm3

Výdatnosť PRI IMPREGNÁCII: 100 ml / m2

Výdatnosť PRI POVRCHOVOM FARBENÍ DO: 25 ml / m2

VOC: v súlade s normou

Prídavok pigmentov môže zmeniť VOC produktu.

PH: 7.0 – 9.0


Čas sušenia produktu:

Za teploty 20oC pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanášania.

Úplné vytvrdnutie: po 21 dňoch po nanesení.


Čistenie nástrojov:

teplá voda so saponátom


Čistenie a údržba povrchu:

Povrch možno umývať po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Čistite vodou so saponátom.


Podmienky nanášania:

Teplota nanášania +10ºC až +30ºC


Skladovanie a preprava:

Skladujte v tesne uzavretých nádobách za teploty +5 až +25 oC. Produkt citlivý na mráz. Chráňte pred slnečným žiarením.


Minimálna trvanlivosť:

18 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzavretom balení (dátum výroby na obale)


Balenie:

0.8 l, 2.4 l, 10.4 l


Výdatnosť:

0.8 l: 8 - 30 m2

2.4 l: 24 – 90 m2

10.4 l: 104 – 390 m2


Atesty / normy

ZN-P-CM-021:2014